Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Záznamy ke stažení

2016-09-07 prvý audiozáznam
skúška, zatiaľ nefunguje