Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)
Nejčtenější
Témata

Logos nor 2017


Logos Únor 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok začal veľmi dynamicky. Po skvelej konferencii s Guillermom Preinom sa do nás primitívnym spôsobom obuli médiá. Čtěte víc...