Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos 2018


  • Logos Únor 2018
    Únor
  • Logos leden 2018
    leden