Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos 2018


  • Logos Únor 2018
    Únor
  • Logos leden 2018
    leden