„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos 2018


  • Logos Únor 2018
    Únor
  • Logos leden 2018
    leden