Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos 2018


  • Logos leden 2018
    leden