Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)
Nejčtenější
Témata

Ešte o duši

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Ešte o undergounde|Logos 12 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Ešte o Jezábel|Logos 4 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Promlouvej ke své duši|Logos 5 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučování
Kronika budúcnosti|Logos 12 / 2009 | Tibor Ruff |Vyučování
Rómovia idú do neba|Logos 8 / 2010 | Rastislav Bravčok |Aktuálně