Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)
Nejčtenější
Témata

Hodnota práce

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Představujeme
Evanjelium podľa Matúša|Logos 1 / 2013 | Daniel Šobr |Překlad Bible
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakce |Představujeme
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Novodobé závislosti|Logos 2 / 2007 | Eva Fujková|Věda a víra