Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Andres Bisonni - dopolední shromáždění


shadow_video.jpg, 2 kB


15. 11. 2013 00:00