A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Andres Bisonni - dopolední shromáždění


shadow_video.jpg, 2 kB


15. 11. 2013 00:00