Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Boží děti | olivymusic


shadow_video.jpg, 2 kB

Boží děti | olivymusic 2011


3. 12. 2011 18:00