A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

KŘESŤANSKÁ KONFERENCE - OLOMOUC 2016


shadow_video.jpg, 2 kB

Jaroslav Kříž, 26.3.2016, Olomouc


26. 3. 2016 19:00