Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica 22.11.2015


shadow_video.jpg, 2 kB


22. 11. 2015 00:00