Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Synchronizuj s nebom


shadow_video.jpg, 2 kB

Mládežníkov od 15 do 30 rokov pozývame na letný tábor 2012. Viac informácií na http://milost.cz/cirkev/akcia/mladeznicky-tabor-2012-biela-medvedica-bystra


2. 5. 2012 18:00