A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Večer pro Izrael - přednáška


shadow_video.jpg, 2 kB

Záznam ze společenské akce „Večer pro Izrael“, na které se svojí přednáškou o dění v Palestině vystoupil host Ivo Samson, analytik Výzkumného centra Slovenské společnosti pro zahraniční politiku. Banská Bystrica, 9.12.2011, Pátek, 18:00 hod. Copyright 2011 Křesťanské společenství.


9. 12. 2011 18:00