Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Celosborový novoroční půst

Zapojte se s námi do sborového novoročného půstu.  

Půst proběhne ve dnech 7. - 13. 1. 2019 (pondělí  -  neděle)

 

,,...ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.´´ (2.Par 7:14)


Literatura s půstní tématikou, kterou si můžete zakoupit i na našem pultu s prodejem kníh: 

Derek Prince - Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu 

Derek Prince - Pôst


Zpět na akce