A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Jaroslav Kříž v Prostějově

Bohoslužba s vzácným hostem.

Srdečně vás zveme na Bohoslužbu s váženým hostem, senior pastorem Jaroslavem Křížem.

 

dne 23.  6.  2018 (sobota)

16:00

Svatoplukova 45a, Prostějov

 

Jaroslav Kříž je zakladatelem Křesťanského společenství Milost na Slovensku, které patří k letničně-charizmatickému hnutí. Skrze jeho službu vzniklo a povstalo mnoho služebníků, sborů a Boží práce se dále rozrůstá i za hranice Slovenské republiky.

 


Zpět na akce