Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Shromáždění služebníků

Srdečně zveme všechny služebníky a ty, kteří se chtějí zapojit do služby, na společné setkání služebníků do Prostějova.

 

15. 2. 2019

pátek

18:00

Svatoplukova 45a, Prostějov

 

Přijďte v hojném počtu, bude to důležité shromáždění. 

 

¨Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

Kdo mi slouží, toho poctí Otec.''

JAN 12:26


Zpět na akce