„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos 2019


  • Logos duben 2019
    duben
  • Logos Únor 2019
    Únor
  • Logos leden 2019
    leden