Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Fotogalerie

  • Sborový Silvestr

    Sborový Silvestr

  • Vánoční Bohoslužba v Prostějově

    Vánoční Bohoslužba v Prostějově