Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

ICE MEETING, Donovaly


shadow_video.jpg, 2 kB

Mládežnický tábor v Donovalech, Prosinec 2011.


29. 12. 2011 18:00