A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Křesťanská konference Banská Bystrica - József Nagy


shadow_video.jpg, 2 kB

26.3.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


30. 3. 2017 10:00