Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)
O nás

O nás

Církev víry Milost patří k hnutí moderní křesťanské reformace. Naším cílem je snaha o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života, jež spočívá v osobním vztahu k Bohu a v následování odkazu Ježíše Krista. Stejně jako celé letnično-charizmatické hnutí věříme, že Bůh se nemění a že je možné, aby se projevoval tak jako v první církvi – tedy i nadpřirozenými skutky. Věříme tomu, že Duch Svatý se dokáže osobně dotknout života člověka, umožnit mu zakusit Boží lásku a moc a pozitivně změnit jeho život.

Církev víry se snaží dát odpovědi lidem, kteří hledají smysl života a skutečné křesťanské hodnoty. Když lidé čtou Bibli a blíže se s ní seznámí, nalézají odpovědi na základní otázky svého života. Základem naší práce je tedy důkladné a systematické seznamování veřejnosti s texty Písma. Znalost Božího Slova ovlivňuje průběh našich shromáždění, způsob uctívání Boha a v neposlední řadě i každodenní život jednotlivých křesťanů. Biblické principy totiž platí i pro „obyčejné“ oblasti lidského života, jako je rodina nebo práce.

Vedle standardních shromáždění naplňujeme duchovní potřeby a touhy lidí i tak, že pořádáme veřejné přednášky, častokrát za účasti hostů ze zahraničí, kteří zastupují podobná křesťanská hnutí. Promítáme také filmy s duchovní tématikou určené pro širokou veřejnost.

Církev víry je v kontaktu a spolupracuje s dalšími církvemi a organizacemi v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Jsme přesvědčení o důležitosti a významu naší práce. Věříme, že návrat ke skutečným křesťanským hodnotám, jimiž jsou hodnoty vyplývající z Božího Slova, tedy Bible, je prospěšný pro naši společnost dnes i do budoucna. V tomto přesvědčení nás utvrzuje i skutečnost, že lze vidět, jak se ze společnosti vytrácí tradiční konzervativní smýšlení a hodnoty, jako je úcta k životu nebo k rodině.

Církev víry Milost patří mezi církve registrované Ministerstvem kultury ČR. Jsme evangelikálním letničně charismatickým sborem. CV Milost je bezprostředně napojená na KS Milost na Slovensku, jejíž senior pastorem je Jaroslav KŘÍŽ. V ČR je zastoupená sbory v Praze, Prostějově, Olomouci, Hodoníně a v Hradci Královém a na dalších místech prostřednictvím misijních skupin.

Fotogalerie

V naší fotogalerii naleznete fotografie z bohoslužeb a dalších sborových akcí.

homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB

Skutečné příběhy

Přečtěte si pravdivé příběhy lidí, kteří zjistili, že Bůh je živý a může člověku pomoci i dnes!

homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB

Program

V našem programu naleznete všechny sborové akce na každý týden.

homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB