Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Lékařská poradna

Poradnu SYMBIVITA vede MUDr. P.Šácha

Je určena pro ty sestry a bratry, kteří se chtějí dozvědět víc o řešení svých zdravotních problémů a chtějí osobně konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem. 
Konzultace jde do hloubky problému, rozebírají se všechny možné aspekty. Je žádoucí, aby si klient s sebou přinesl kopie nálezů, lékařské zprávy či jiné dokumenty, které jsou určeny k diagnóze. 
Doporučujeme také přítomnost ostatních blízkých členů rodiny. 

Schůzky se sjednávají předem na dfm@symbinatur.com,

nebo na mobilu +420 731 129 404.

Konzultace je pro sestry a bratry Církve víry a Milosti ze Slovenska zdarma.
Zatím je možno tyto konzultace provádět jenom v úterky. Termín konzultace se stanoví tak, aby vyhovoval oběma stranám. 

 


Zpět na akce