Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Vlast tě potřebuje!

Vlast tě potřebuje!

Toto je povolávací rozkaz do tvé vojenské služby.

Hrdinný vojíne, vojínko, hlas se ke svému útvaru, přihlášku nalezneš níže.

Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let* a mládežníky od 12 do 17 let. 

Nástup rekrutů již toto léto!

Vítězství zdar!

tabor-plakat-2.jpg
 

KDE?

Rekreační středisko PROTIVANOV 

Boskovická 297, 798 48 Protivanov

GPS: N 49°28´17.838´´, E 16°48´54.196´´

 

 KDY?

27. 7.–3. 8. 2019 

(začínáme v sobotu svačinou, končíme v sobotu obědem)

Dopravu na tábor si každý zajišťuje sám.

Nástup na tábor je v sobotu 27. 7. 2019 mezi 14:00 a 16:00 hod.
Po skončení tábora (v sobotu  3. 8) je potřeba děti vyzvednout do 13:00 hod.

 

CENA:

2950 Kč (v případě, že se z jedné rodiny přihlásí 2 a více dětí, je cena pro druhé a další dítě 2800 Kč.)
Poslat přihlášku a uhradit zálohu 1500 Kč je třeba nejpozději do 16. 6. 2019.
Pro přihlášení po termínu 16. 6. 2019 nás prosím kontaktujte vzhledem k volným místům.

Přihlášku je možné odevzdat osobně, poštou (na adresu Soňa Matějková, Schweitzerova 198/77,

779 00 Olomouc), nebo oskenovanou (a podepsanou!) emailem na sona.matejkova@seznam.cz.

Celá suma musí být zaplacená do 17. 7. 2019.

 
Cena na dítě zahrňuje:
ubytování (chatková část)
strava 5x denně + pitný režim 
odměny a ceny pro děti i mládežníky
 
 
 
Kromě přihlášky je při nástupu na tábor nutné odevzdat:

1/ Prohlášení o bezinfekčnosti – vyplní a podepíše rodič přímo v den nástupu na tábor

2/ Potvrzení od ošetřujícího lékař– vyplní a potvrdí ošetřující lékař dítěte. Potvrzení nesmí být starší než 1 rok před začátkem tábora (tedy datum na potvrzení ne dříve jako 28. 7. 2018)

3/ Kopii průkazu pojištěnce

4/ Informovaný souhlas rodiče – podepíše rodič přímo v den nástupu na tábor

Dokumenty ke stažení najdete zde:

přihláška na tábor

potvrzení lékaře

potvrzení rodiče

dokument - informace (DŮLEŽITÉ !!!)

 

Způsob platby:

Platbu za tábor uhraďte převodem:

číslo účtu: 107-3260350297/0100, 
variabilní symbol: rok narození dítěte (ddmmrrrr).
zpráva pro příjemce (doplňující údaje): jméno přihláseného dítěte.

 
Kontakt:

Kontaktní osoba pro tábor je Soňa Matějková, tel. 724 488 708, email: sona.matejkova@seznam.cz.


Podpora tábora:

V případě Vašeho zájmu budeme rádi za podporu v podobě finančního daru nebo reklamního zboží vhodného jako ceny pro děti. Příspěvky můžete posílat na táborové číslo účtu. Děkujeme! ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čast předškoláků ve věku 6 let má právo zvážit hlavní vedoucí tábora.
Program je sestavený pro d
ěti se základní čtenářskou a pisatelskou gramotností.


Zpět na akce