Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
23 Únor, 2012