Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
18 Září, 2012