Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
19 Květen, 2012