Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
2 Říjen, 2012