Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
30 Červen, 2012