Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
7 Únor, 2012