Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
17 Březen, 2013