Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
1 Červen, 2014