Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
2 Únor, 2014