Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
14 Duben, 2015