Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
24 Říjen, 2015