Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
17 Leden, 2015