Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)
20 Březen, 2015