Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
6 Říjen, 2016