Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
30 Červenec, 2016