Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
14 Květen, 2016