Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
18 Prosinec, 2016