Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
28 Červenec, 2017