Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
11 Květen, 2017