Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
6 Listopad, 2017