Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
31 Březen, 2017