Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)
31 Březen, 2017