Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)
31 Prosinec, 2017