Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
13 Únor, 2018