Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)
9 Duben, 2019