Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)
Lenka Al-Dhabbi

Lenka Al-Dhabbi

Nález v hrdle zmizel

Před rokem mi v hrdle objevili nález květákovitého tvaru. Kvůli němu se mi špatně polykalo a stále jsem kašlala. Po vyšetření dvou lékařů a provedení předoperačních testů bylo rozhodnuto, že musím podstoupit operaci.

Před rokem mi v hrdle objevili nález květákovitého tvaru. Kvůli němu se mi špatně polykalo a stále jsem kašlala. Po vyšetření dvou lékařů a provedení předoperačních testů bylo rozhodnuto, že musím podstoupit operaci.

Stále jsem tuto diagnózu nechtěla přijmout a v duchu jsem dokola vyznávala že, v ranách Kristových jsem uzdravena! Pamatuji se, jak jsem neustále opakovala toto zaslíbení. Byla jsem přesvědčená, že vyznání a modlitba je vyslyšena a že mě Pán uzdraví! Celou neděli jsem pak prožívala ve vzrušení a očekávání pondělka, kdy jsem měla nastoupit do nemocnice.

V pondělí ráno jsem se dostavila na příjem do ORL v nemocnici. Už když jsem seděla v čekárně, jsem věděla, že se Pán oslaví! Byla jsem vzrušená očekáváním, i protože se několik sester a bratrů modlilo za mé uzdravení. Když jsem pak při přijímacím vyšetření otevřela ústa a čekala na konečnou diagnózu, lékař mi velmi překvapeně oznámil, že tam žádný nález už nemám a že není co operovat. Prostě tam nic nebylo, útvar zmizel!

Moje první reakce byla, že jsem propukla v bouřlivý smích! Lékař nechápal, co se děje.
Pro jistotu mě ještě poslal k další specialistce, která pouze potvrdila, že není co operovat.

Do 15 minut jsem byla propuštěna z nemocnice. Hned jsem volala našemu pastorovi, abych se s ním o tuto zprávu podělila, protože i on se modlil za mé uzdravení.
At´je tento příběh povzbuzením i pro vás! Pán uzdravuje každého, kdo o to s vírou požádá! Ježíš Kristus má sílu i moc uzdravit každého, i Tebe! Nebot´ nic není u Boha nemožné, když člověk uchopí slovo a v srdci přijme zaslíbení o uzdravení!


Zpět na skutečné příběhy

31 Březen, 2011