Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)
Nejčtenější
Témata

Logos nor 2019


Logos Únor 2019

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

„Nebeský Otče, nech príde Tvoje kráľovstvo…,“ Čtěte víc...

Ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky

Daniel Šobr | Ze života církve

Ukrajinské požehnanie s príchuťou Afriky

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici Čtěte víc...